Η  Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, που προκηρύσσει διαγωνισμό για συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τις διαδικασίες των προμηθειών και όχι  με αυτές της κατασκευής δημοσίων έργων