Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμαρχο Ύδρας γιατί, εσφαλμένα,   ζητά πτυχία που  ανήκουν σε ανώτερη τάξη