Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ προς το Δήμαρχο Σουλίου για διαγωνισμό για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου. Η Ένωση διαμαρτύρεται γιατί δεν καλούνται πιστοποιημένοι  Εργολήπτες Δημοσίων έργων