Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου με την οποία διαμαρτύρεται για απαιτήσεις στη διακήρυξη διαγωνισμού της 06.06.2017, που μειώνουν τον ανταγωνισμό και τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών της