Η  Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Πειραιά, γιατί σε τέσσερις διακηρύξεις για την κατασκευή έργων δεν καλούνται αποκλειστικά  πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Οι διαγωνισμοί προκηρύσσονται ως εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980