Η Ένωση απέστειλε επιστολή με την οποία  ζητά από το Δήμο Μυκόνου να δημοπρατήσει τη συντήρηση και ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων ως έργο και όχι ως παροχή υπηρεσίας