Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμαρχο Μετσόβου με την οποία ζητά να καλούνται πιστοποιημένοι Εργολήπτες σε διαγωνισμό, ο οποίος έχει προκηρυχθεί ως προμηθεία