Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμαρχο Λαυρεωτικής με την οποία ζητά τη ματαίωση του διαγωνισμού που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 03.08.2017 και τη διεξαγωγή του με τρόπο που θα διασφαλίζει την αρχή του ελεύθερου συναγωνισμού