Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Κρωπίας, γιατί σε διακήρυξη διαγωνισμού που πρόκειται να υλοποιηθεί την 31.05.2016 περιλαμβάνονται ασαφείς όροι που αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχερίσης και ελεύθερου ανταγωνισμού