Η Ένωση διαμαρτύρεται προς το Δήμο Κασσάνδρας, γιατί προκηρύσσει το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ως υπηρεσία και όχι ως έργο.