Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμαρχο Ιωαννιτών για επιπλέον όρους σε δύο διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων κατασκευής των  έργων: “Βελτίωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και πλατειών” και “βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής- Κατσικάς”