Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Θηβαίων για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια