Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Θηβαίων για το διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχον δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Χωστίων, Θίσβης και Ξηρονομής