Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία στο Δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιέων ζητώντας την επαναδημοπράτηση του  έργου για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου προκειμένου να κληθουν όλες οι δικαιούμενες συμμετοχής κατηγορίες πτυχίων ΜΕΕΠ