Η Ένωση ζητά την απαλοιφή των επιπλέον όρων της διακήρυξης διαγωνισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που έχουν προστεθεί χωρίς υπουργική απόφαση και περιορίζουν  τον ανταγωνισμό