Η Ένωση ζητά από το Δήμαρχο Κω τη διεξαγωγή διαγωνισμών με ανοικτές διαδικασίες και όχι χωρίς δημοσίευση διακήρυξης