Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμαρχο της Ι.Π του Μεσολογγίου για απαιτήσεις της διακήρυξης που ομοιάζουν φωτογραφικές και περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό