Η Ένωση ζητά με επιστολή της  από το Δήμαρχο Αμαρουσίου τη δημοπράτηση έργου με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή και όχι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά