Την κατασκευή των έργων από πιστοποιημένους Εργολήπτες ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Ρόδου