Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμαρχο Αλίμου, γιατί προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου, χωρίς να καλούνται Εργολήπτες δημοσίων έργων