Η Ένωση με έγγραφό της  διαμαρτύρεται κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρώση και επισκευή της εξωτερικής πρόσοψης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,  η οποία  δεν απευθύνεται σε πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ για την κατασκευή του δημοσίου αυτού έργου