Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης διαμαρτυρόμενη για την απόφασή του  με την οποία ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου “Κατασκευή προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης στη νήσο Κω” με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης