Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπαρχηγό του Γ.Ε.Ν. ζητά να συστήσει στις υπηρεσίες που δημνοπρατούν δημόσια έργα να καλούν προς συμμετοχή πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ