Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ζητώντας την ακύρωση δύο διαγωνισμών που διενεργήθηκαν με προσκλήσεις και την επανάληψή τους με ανοικτές διαδικασίες