Σε ποσοστό 3% θα ανέρχεται το επιτόκιο του Δημοσίου, σύμφωνα με διάταξη που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Οικονομικών  για άμεση απόσυρση της διάταξης