Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας διαμαρτυρόμενη για τη σύσταση Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) στο Υπουργείο και  ζητώντας  την κατάργηση της αρμοδιότητας της Μονάδας αυτής να εκτελεί δημόσια έργα