Ματαίωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη απαλείφοντας τους  φωτογραφικούς  όρους της διακήρυξης ζητά η Ένωση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής