Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Χαλκίδος με την οποία ζητά την απαλοιφή των υπερβολικών απαιτήσεων για τις εργολητπικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ από τη διακήρυξη διαγωνισμού