Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για το διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο δίκτυο οδικού φωτισμού της νήσου Ρόδου, στον οποίο δεν καλούνται προς συμμετοχή πιστοποιημέννες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ