Η Ένωση ζητά  από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου την απαλοιφή των επιπλέον όρων από τη διακήρυξη  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου της Νήσου Κω