Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Οργανισμό Λιμένων Ν. Ευβοίας με την οποία ζητά την απαλοιφή των επιπλέον όρων σε διακήρυξη διαγωνισμού που πρόκειται να διεξαχθεί την 02.05.2017