Ακύρωση  διαγωνισμού την προγραμματισμένη ημερομηνία  και επαναδημοπράτηση για να καλούνται πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ ζητά η Ένωση από τη Διοίκηση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών