Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων για το διαγωνισμό για 16 παιδικές χαρές που δεν καλούνται εργολήπτες δημοσίων έργων, αλλά προκηρύσσεται ως προμήθεια