Η ΄Ενωση απέστειλε επιστολή προς τον ΕΦΚΑ με την οποία ζητά την τήρηση της νομοθεσίας και διαμαρτύρεται για τον άδικο καταλογισμό Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Προστίμων σε εργολήπτες δημοσίων έργων