Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης γιατί στο διαγωνισμό για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ δεν καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ