Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον ΕΔΣΝΑ με την οποία ζητά την απαλοιφή όρων που μειώνουν τον ανταγωνισμό από τη διακήρυξη του διαγωνισμού για τη δενροφύτευση στη Δ.Αττική