Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαίας διαμαρτυρόμενη για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιεύσει για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της περιοχής καλώντας ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργου και όχι   πιστοποιημένους εργολήπτες του ΜΕΕΠ