Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ζητώντας την απαλοιφή των επιπλέον όρων από τα τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού