Η Ένωση διαμαρτύρεται για  4  μειοδοτικούς διαγωνισμούς στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος που διεξάγονται χωρίς τιμολόγιο και προύπολογισμό μελέτης και χωρίς να καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ.