Η Ένωση διαμαρτύρεται  προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων για απευθείας ανάθεση έργου 995.000 ευρώ και ζητά την ανάκληση της σχετικής αποφάσεως και τη δημοπράτηση του έργου με ανοικτές διαδικασίες, σύμφωνες με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων