Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, διότι πρόκειται να διενεργήσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Προμήθεια- Εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ωρωπίων» χωρίς να καλεί εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ