Η Ένωση διαμαρτύρεται με επιστολή της προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για αδιαφανείς όρους στη διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου “Οδός Σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιονίας Οδού με την 2η Επαρχιακή οδό Ιωανίνων -Γέφυρα Πλάκας”