Η Ένωση απέστειλε επιστολή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διαμαρτυρόμενη για τους όρους διακηρύξεων έργων