Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Περιφερειάρχη  Αττικής με αίτημα αφενός την άμεση εξόφληση των οφειλομένων  προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων  και αφετέρου την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης και πληρωμής λογαριασμών