Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας, γιατί στη διακήρυξη του  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανέγερση Πανεπιστημιούπολης στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης έχει παρεισφρήσει παράνομος όρος