Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια Αττικής γιατί προκηρύσσευ έργο ως προμήθεια