Ανοικτό διαγωνισμό και όχι την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 32 Ν. 4412/2016 για διαγωνισμό με προσκλήσεις χωρίς δημοσίευση  ζητά η Ένωση από την “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ”