Η ΠΕΔΜΕΔΕ  με έγγραφό της ζητά από  την ΗΔΙΚΑ ΑΕ την επαναδημοπράτηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων στο μισθωμένο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10» , προκειμένου ο διαγωνισμός αυτός να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων και να κληθούν προς συμμετοχή μόνο εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ