Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ,  γιατί ζητώντας τρία διαφορετικά πιστοποιητικά ISO,   δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των περισσοτέρων εργοληπτικών επιχειρήσεων στο διαγωνισμό της 23.03.2016