Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας για διαγωνισμό που αφορά σε  επεμβάσεις στο Μουσείο  της Θήβας και ζητά την ακύρωση και επαναδημοπράτησή του σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων.